Maskinell gabion

Maskinell gabion är en unik metod att uppföra olika murar, barriärer, ramper och fasader till riktigt krävande projekt. Färdiga fasad har en jämn och stabil konstruktion och en tilltalande finish. Gabionens stenar vibreras maskinellt så kompakt att rörelse ej sker. Konstruktionen är hållbar och varje gabion är även enhetlig. Metoden är snabb och kostnadseffektiv, ca. 50 m2 / dag färdig mur.

Gabionen är ekologisk med väldigt liten kolfotspår. Maskinella gabionen är ett utomordentlig sätt att utnyttja på byggplatsen brytna stenmassan till återanvädning. De maskinella gabionsystemen och gabionmodeller är patenterade.

Egenskaper

Fasad gjort med maskinell gabion är enhetlig, utan fogar, stödtrådar eller synliga bindtrådar i kanterna. Maskinella gabionen är tät och jämn, ca. 20-30% tätare än en gabion gjord för hand eller med grävmaskin. Tack vare rundade kanter är ytan behaglig och trygg.

Gabionen är väldigt hållbar och beständig, beräknad beständighet mot korrosion är ca. 100-200 år under normala förhållanden. Gabionen kan fås i olika materialalternativ: varmgalvaniserad stål, rostfritt stål, syrafast stål, normal svart stål och utöver dessa kan gabionen vid behov målas i RAL färger. Gabionens normal trådtjocklek är 6 mm men kan även tillverkas av andra trådtjocklekar. Gabionens mått är 2m x 0,5m x 0,5 m ( bredd-höjd-djup ).

Användningsområde

Användningsområdet för maskinell gabion är mångsidig. Objekten där det krävs hög kvalité, precision och naturligt vacker stenyta, är SSTEcs maskinella gabion är en utmärkt lösning. Speciellt i stora projekt där maskinen är på byggplatsen, uppnås även största kostnadseffektivitet.

 • Olika stödmurar och fasader
 • Formning och stöd av ramper vid trafikleder och järnvägar
 • Bullervallar och andra vallar
 • Underlag för kajer, utformning av kanaler och stränder
 • Ändkonstruktioner till broar
 • Terrasseringar samt avgränsningar av tomt och trädgård
 • Formning av grönområde
 • Arkitektoniska lösningar, fasader och inredningar
 • Stöd till jordvallar
 • Beklädnad till klippväggar
 • Landskaps objekt
Maskinell gabion - video