Vallgabion

Vallgabion är ett förmånligt, lätt och snabb sätt att bygga mur eller till att utnyttja exempelvis överskottsmark genom att bygga olika jordvallar. På så sätt kan jordmassorna utnyttjas effektivare och samtidigt spara transportkostnader. Tack vare den moduläriska konstruktionen har vallgabionen nästan obegränsade användningsområden. Vallgabionen kan formas och kombineras, trappor, raka och bågformade sidor och kanter med samma produkt. Vallgabionen möjliggör byggandet av grönväggar med exempelvis växtplanteringar.

Vallgabion
Vallgabion

Vallgabionens egenskaper

Vallgabionen är högklassig produkt, korrosionsbeständigt för varmsinkad är ca. 100-200 år. Färdig vallgabion är utseendemässigt tilltalande, konstruktionen är tydligt enkel och därmed även förmånlig. Vallgabionen kan fyllas för hand eller med grävmaskin. Vallgabionen passar lika väl till mindre objekt som stora projekt. Gabionens storlek är 2m x 0,5m x 0,5m ( bredd-höjd-djup ).